Huwelijks voorwaarden


Als u trouwt zonder dat u vooraf huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, ontstaat er een gemeenschap van goederen. Beide echtgenoten worden dan eigenaar van alle bezittingen, maar óók aansprakelijk voor alle schulden. Dit kunt u voorkomen door het maken van huwelijkse voorwaarden. De huwelijkse voorwaarden kunt u afstemmen op uw situatie èn uw wensen.

Zo kunt u huwelijkse voorwaarden maken die bescherming bieden tegen schuldeisers èn beide echtgenoten aanspraak geven op de helft van de waarde van het totale vermogen, alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen.

Indien er sprake is van ongelijke vermogens bij het aangaan van het huwelijk, wil men vaak het al aanwezige vermogen gescheiden houden. Datzelfde geldt voor (nog te ontvangen) erfenissen en schenkingen. Ook dit kunt u regelen in huwelijkse voorwaarden.

U kunt een hoop problemen achteraf voorkomen door de zaken voor het huwelijk in goed overleg te regelen in huwelijkse voorwaarden.

Bestaande huwelijkse voorwaarden kunnen bepalingen bevatten die bij echtscheiding of een overlijden onverwachte gevolgen hebben.

Zo is in veel bestaande huwelijkse voorwaarden is een zogenaamd periodiek of Amsterdams verrekenbeding opgenomen, op grond waarvan het inkomen jaarlijks verrekend zou moeten worden. In de praktijk wordt dit echter zelden uitgevoerd. Bij een echtscheiding heeft dit vervelende gevolgen.
Per 1 januari van dit jaar is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Deze wijziging kan ook van invloed zijn op bestaande huwelijkse voorwaarden.

Het is verstandig om uw huwelijkse voorwaarden eens in de vijf jaar te laten beoordelen om na te gaan of zij nog in overeenstemming zijn met uw situatie en uw wensen. Hiermee kunt u onaangename verrassingen achteraf voorkomen.

Uiteraard kunt u bij mij terecht voor een advies op maat. Mocht u huwelijkse voorwaarden willen maken of wijzigen dan kan ik de akte voor u opstellen. De notaris zal de akte uiteindelijk samen met u ondertekenen.