Oud & Nieuw

2014 loopt ten einde. Een jaar waarin je belastingvrij een schenking van maximaal € 100.000,00 kon krijgen ter besteding aan de eigen woning of de aflossing op de hypotheekschuld.
Vergeet niet om vòòr 1 maart aanstaande de aangifte schenkbelasting te doen èn daarin een beroep te doen op deze vrijstelling.

Dit jaar werd het ook mogelijk om een voogd aan te wijzen door aantekening in het gezagsregister bij de rechtbank, zonder testament. Het blijft ook mogelijk om dit bij testament te regelen. Naast de aanwijzing van een voogd wil men ook vaak een bewindvoerder benoemen, degene die het beheer houdt over de het erfdeel van een kind, eventueel ook als het kind ouder is dan 18. Voor de benoeming van een bewindvoerder en andere aanvullende regelingen blijft een testament nodig.


2015 staat voor de deur. Het jaar waarin de nieuwe gemeenschap van goederen wordt ingevoerd? En het jaar waarin het wellicht mogelijk wordt om te scheiden zonder rechter.
Voorlopig blijft alles nog bij het oude; trouwen zonder huwelijkse voorwaarden, dan wordt alles gemeenschappelijk, òòk bezittingen en schulden die er al waren voor het huwelijk. Scheiden, dan is de tussenkomst van de rechter en de advocaat noodzakelijk, ook nà 31 december.
In het nieuwe jaar meer over de ontwikkelingen.

Een goede jaarwisseling en een mooi 2015!