Erfgenamen in de toekomst beschermd tegen onverwachte schulden in een nalatenschap?


Wellicht ook gelezen deze week; staatssecretaris Teeven heeft een wetsvoorstel ingediend om erfgenamen te beschermen tegen onverwachte schulden in een nalatenschap.
Het gaat dan om schulden die de erfgenaam niet kende en ook niet zou behoren te kennen. In dat geval kan de kantonrechter beslissen dat de erfgenaam deze schuld of een deel daarvan, niet uit eigen vermogen hoeft te voldoen. Een mooie regeling, maar zekerheid is er niet en een gang naar de kantonrechter is nodig!

Meer zekerheid biedt de beneficiaire aanvaarding. Die komt tot stand door de inschrijving van een schriftelijke verklaring bij de rechtbank. Daarna moet de erfgenaam in kaart brengen wat de bezittingen en de schulden zijn in de nalatenschap. Vervolgens kunnen de bezittingen worden verkocht om met de opbrengst de schulden, volgens de daarvoor geldende regels, te voldoen. Het restant van de nalatenschap komt toe aan de erfgenamen. Het is echter wel van belang dat duidelijk wordt vastgelegd welk bedrag of welke goederen de erfgenaam uiteindelijk uit de nalatenschap heeft gekregen. Tot dit bedrag kunnen onverwachte schuldeisers in de toekomst nog aankloppen bij de erfgenaam.