Nieuwe vrijstelling schenkbelasting, ter overweging....

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mag men eenmalig een schenking van € 100.000,-- ontvangen, zonder dat deze schenking wordt belast met schenkbelasting. Dit is één van de op Prinsjesdag, voorgestelde plannen.
De enige voorwaarde voor deze vrijstelling is dat het geschonken bedrag wordt besteed aan de "eigen woning", zoals de financiering van de koopsom, een verbouwing, of de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheekschuld.
Op dit moment bestaat er een soortgelijke, maar aanzienlijk lagere, vrijstelling voor een schenking door ouders aan hun kind, tussen de 18 en 40 jaar.
Volgens de plannen is de leeftijdseis en het vereiste van de familieverhouding vervallen en geldt de vrijstelling dan ook voor iedereen. De schenking hoeft niet schriftelijk vastgelegd te worden.
Uiteraard kunt u aanvullende voorwaarden verbinden aan een dergelijke schenking. 
Denk hierbij aan de uitsluitingsclausule, een bepaling op grond waarvan de schenking alleen aan de begunstigde toekomt en niet aan zijn/haar echtgenoot, een voorwaarde die in geval van echtscheiding heel waardevol kan zijn.
U kunt ook bepalen dat u de schenking ziet als een voorschot op het erfdeel dat iemand later van u krijgt, de schenking moet dan worden verrekend met dat erfdeel, worden ingebracht in uw nalatenschap. Het is dan wel van belang dat u dat schriftelijk vastlegt. 
Wellicht is in bepaalde gevallen een tijdelijk bewind over de schenking zelfs wenselijk.

Kortom, vele mogelijkheden het overwegen waard en zeker van belang om op papier vast te leggen!