Samengestelde gezinnen, maatwerk vereist!

Een interessant artikel in de bijlage van de Volkskrant, "Nederland telt een groeiend aantal samengestelde gezinnen. Stiefouders hebben een slechte naam, ze pakken papa/mama af en trekken hun eigen kinderen voor."

Het is in geval van een samengesteld gezin van groot belang om de zaken goed te regelen voor het geval één van beiden wegvalt. Hierdoor wordt men gedwongen om stil te staan bij de belangen van de kinderen en de stiefouder èn daarin een keuze te maken, die aansluit bij de wensen.
  • Krijgen de belangen van de stiefouder hoogste prioriteit of krijgen de kinderen het recht om direct na het overlijden van papa/mama hun erfdeel te incasseren?
  • Delen de stiefkinderen ook mee in de nalatenschap? 
  • Houdt de ex-echtgeno(o)t(e) zeggenschap over de erfdelen van de kinderen of krijgt de stiefouder dit?
Dit is nog maar een greep uit de aandachtspunten!

Herkenbaar?
Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen voor een advies op maat.