Wat te doen tegen de eigen bijdrage AWBZ

Vanaf 1 januari 2013 is er een eigen bijdrage verschuldigd voor de te ontvangen AWBZ-zorg en de opname in een AWBZ-zorginstelling.

De eigen bijdrage wordt mede bepaald op basis van het box 3-vermogen voor de Inkomstenbelasting. 8% van dit box 3-vermogen wordt bij het verzamelinkomen opgeteld, op basis van deze berekening wordt de eigen bijdrage vastgesteld Een hoger box 3-vermogen leidt dan ook tot een hogere eigen bijdrage.

U kunt uw box 3-vermogen verlagen door schenkingen te doen, al dan niet op papier, aan bijvoorbeeld uw (klein)kinderen of goede doelen. U kunt daarbij gebruik maken van de geldende vrijstellingen voor de schenkbelasting.

Het is ook verstandig om in dit verband na te gaan of uw testamenten mogelijkheden bieden om de eigen bijdrage te verlagen voor het geval u na overlijden van uw echtgenoot wordt opgenomen in een AWBZ-zorginstelling.

De peildatum voor het in aanmerking te nemen box 3-vermogen is 1 januari 2 kalenderjaren voor de opname in de AWBZ-zorginstelling. Stel, u wordt in 2014 opgenomen in een AWBZ-zorginstelling. De eigen bijdrage wordt dan mede gebaseerd op uw box 3-vermogen in 2012. Een schenking die u in maart 2013 doet is van invloed op uw eigen bijdrage in 2016.