Deze week mondeling examen gedaan voor EPN, èn gehaald!


Uit de examenvragen blijkt weer hoe veelzijdig ons werkterrein is:
  • Is er schenkbelasting verschuldigd als je verouderde huwelijkse voorwaarden opheft of wijzigt?
  • Hoe kan de ondernemer zonder heffing van erfbelasting de aandelen in zijn bedrijf nalaten aan zijn kinderen?
  • Hoe regel je bij testament dat de erfgenamen na het overlijden de erfbelasting kunnen verlagen?
  • Moet men voor een tweede huis in Frankrijk een apart testament maken en betalen de erfgenamen dubbel erfbelasting in geval van overlijden van de eigenaar?